Euron käyttöönotto ja sen vaikutukset Suomessa

Euroopan unionin yhteinen rahayksikkö euro otettiin käyttöön tilivaluuttana vuonna 1999 ja käteisvaluuttana vuonna 2002 kahdessatoista Euroopan unionin maassa. Suomi oli ensimmäisten joukossa. Tällä hetkellä euroa käyttää yhteensä 19 maata EU:n sisällä, neljä EU:n ulkopuolista Euroopan mikrovaltiota sekä jotkut Ranskan merentakaiset maat. Euro on Yhdysvaltojen dollarin jälkeen maailman arvokkain valuutta. Euron arvo perustuu säännöksiin ja lakeihin.

Euron käyttöönoton vaikutukset kuluttajaan

Euron saapuessa hyötyjen ja haittojen arviointi oli vaikeaa, sillä euro oli ensimmäinen näin usean Euroopan maan yhteinen päävaluutta. Uudesta valuutasta oli kuitenkin monia hyötyjä kuluttajalle, joista jotkut tapahtuivat heti valuutanvaihdon jälkeen. Siirtymisajalla kaupoissa hinnat näkyivät jo euroissa, joka auttoi asiakkaita hahmottamaan tuotteiden hintoja euroina ennen siirtymistä. Siirtyessä markkojen muuntaminen euroihin tuotti ongelmia monille, etenkin vanhemmille ihmisille. Pankkisiirtoja voitiin tehdä markkasummilla, jolloin ero oli huomattava. Vanhat käsitykset vitosen tai kympin hinnoista muuttuivat kalliimmiksi, joten monella oli kaupassa mukanaan taskulaskin.

Markka oli itsenäisen suomalaisten oma valuutta, josta luopuminen koettiin vaikeaksi. Markasta luopumalla koettiin että luovuttiin omasta rahapolitiikasta, itsenäisyydestä ja että tästä lähtien Suomen valuutta oli Euroopan päättäjien armoilla. Suomen rahoitusmarkkinat vapautettiin jo 80-luvulla, jonka jälkeen markka ei ole ollut enää itsenäisesti Suomen hallinnassa. Matkustaminen toki oli helpompaa eri Euroopan maiden välillä, koska valuuttaa ei tarvinnut vaihtaa enää. Kohdemaan hinnat olivat myös heti helposti hahmotettavissa joten vertailu oli helpompaa. Rahaa vaihtaessa ei tarvinnut enää maksaa rahanvaihtopalkkioita. Euron myötä ostosmatkojen teko ulkomaille on kasvattanut suosiotaan. Ulkomaalaiset yritykset ovat pystyneet markkinoimaan tuotteitaan ympäri Eurooppaa helpommin hintojen yhtenäistyessä.

Kuluttajat pelkäsivät että euron myötä yritykset korottaisivat hintojaan ylöspäin. Ensimmäisinä vuosina tämä kuitenkin osoitettiin vääräksi. Muuttuvat hinnat johtuvat inflaatiosta. Hintoja seurataan Suomessa tehokkaasti, jonka takia hintojen nostoon vastattaisiin negatiivisesti.

Euron vaikutus yrityselämään ja kansantalouteen

Euro synnytti Eurooppaan yhtenäiset ja suuret pääomamarkkinat. Yritykset pystyivät toimimaan omilla arvopapereillaan suurilla pääomamarkkinoilla. Ennen euroa yritykset joutuivat hakemaan rahoitusta Suomen pieniltä rahoitusmarkkinoilta. Euro vähensi yritysten korko- ja kurssiriskejä. Euron vakaan kurssin ja vähäisten korkoriskien takia monet ulkomaalaiset sijoittajat kiinnostuivat sijoittamaan suomalaisiin yrityksiin. Korot ovat pysyneet euroalueella matalina, joka on hyödyttänyt yritysten toimintaa ja tulevaisuuden kehitystä. Yrityksille koitui kuitenkin suuria kertaluontoisia kustannuksia järjestelmiensä muuntamiseksi valmiiksi euron käyttöön. Hinnoittelu, palkanmaksu, kassajärjestelmä ja laskutus täytyi kaikki muuttaa euroja käyttäviin versioihin tai uuteen systeemiin. Naapurimaa Ruotsi ei kuulu euromaiden joukkoon, joka on aiheuttanut vähän ongelmia suomalaisille yrityksille.

Kansantaloudellisesti euron uskottiin parantavan Euroopan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Euro kasvattaisi euroalueen markkinoita ja tehostaisi niitä. Kansainvälisessä taloudessa tapahtuvat suuret muutokset vaikuttavat kuitenkin suoraan Suomeen, kuten maailman puuteollisuuden kysynnän lasku. Talousongelmissa pystyttiin ennen markan devalvoinnin kautta lisäämään Suomen vientituotteiden kilpailukykyä. Rahapolitiikan puuttumisen takia muutoksiin ovat joutuneet vastaamaan yritykset vähentämällä kustannuksiaan, joka yleensä näkyy työntekijöiden irtisanomisella.

Eurosta takaisin markkaan – euro kriisissä

Euro ei ole vastannut kaikin puolin sille asetettuja odotuksia. Yhteisten ja kasvavien markkinoiden takia maat joutuivat ylivelkaantumaan, jonka takia hinnat nousivat. Maiden velkakuplan puhjetessa euroalue syöksyi taantumaan 2010-luvulla ja työttömyys kasvoi. Euron uskottiin vauhdittaneen joidenkin euromaiden maiden huonon rahapolitiikan tuomaa tuhoa esimerkiksi konkurssipisteessä olevan Kreikan. Rahaliiton tavoitteet eivät ole toteutuneet ja euron arvo on vaihdellut runsaasti dollariin nähden. Taantuman takia monissa maissa haikaillaan jo palaamista omaan valuuttaan. Omaa valuuttaa käyttävä Iso-Britannian eron uskotaan olevan vain ensimmäinen askel suureen murrokseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *