Kuinka löytää tietoa Euroopan unionin rahoituksesta?

Euroopan unionin rahoitus

Euroopan unioni tarjoaa tukea laajoille aloille ja toiminnoille. Erilaisina rahastoina ja lainoina. Jos haluat saada tietoa Euroopan unionin rahoituksen mahdollisuuksista, keskity siihen alueeseen, jota haluat rahoittaa.

Tutkimme tässä näitä mahdollisuuksia. Ja selvennämme, miten pääset käsiksi niihin:

Mitä tietoja voit löytää?

Euroopan unionin rahoituksesta on paljon tietoa. Se alkaa ymmärryksestä, mitä eurooppalaisilla on tarjottavanaan ja mitä tietoja he jakavat. CORDIS (Community Research and Development Information Service) on sivusto, jossa voi etsiä tietoa seteleistä, leikkauksista ja PRO-ohjelmista.

EU tarjoaa resursseja erilaisiin vuosiin liittyville ongelmiin ja ohjelmille. Näitä ovat Horizon Europe, Erasmus+ ja Connecting Europe Facility. EU:n aloitteeseen perustuva rahoitus ja strategiat löytyvät Euroopan komission julkaisuista.

USAID:n (U.S. Agency for International Development) jakelukortteja eli työkalupakkeja, jotka liittyvät yhteistyöhön hallintaan ja hankkeisiin, voi ladata EU:n sivustolta. Näiden avulla voidaan tutustua tarkemmin alueellisiin ponnisteluihin ja civil societyyn rahoituksen puitteissa.

Mitä tietoja tarvitset?

Ennen aloitusta EU:n rahoitukseen liittyvien tietojen etsimisestä, ensimmäinen askel on selvittää, mitä tietoja tarvitset. Voi olla liittyvää erilaisiin rahoitusohjelmiin ja elinkeinoihin, joita unioni tukee. Saat myös tietoa siitä, miten ja mistä rahoitusta jaetaan.

Mieti, minkälaisia tiedon tarpeita sinulla on. Intressejä voivat olla EU-direktiivien edistyminen, sellujen tuotantotutkimus tai maaseudun kehittäminen kalastusalueille. Aloita hakemalla erilaisia aiheisiin liittyviä tietoja.

EU:n virallisia motivointisontia ja julkaisuja voi seurata. EU-verkkosivuilla on tietoa hakemuksen suunnittelusta ja kokemuksesta valmistautumisesta hyvin järjestettyihin opinnoihin. Myös laaja akateeminen tutkimusmahdollisuus on saatavilla. Viimeistely, tietojen valintaselosteen tulokset voivat sisältää lähteitä ja viittaavia materiaaleja muista puolista EU:sta.

Euroopan unionin rahoituslähteet

Euroopan unioni tarjoaa monia rahoituslähteitä. Ne on suunniteltu tukemaan Euroopan alueen yrityksiä, tutkimusorganisaatioita ja kansalaisjärjestöjä.

Tässä artikkelissa tutkitaan, mitä rahoituslähteitä Euroopan unioni tarjoaa. Ja miten niillä voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Euroopan unionin budjetti

Euroopan unionin budjetti on osa eurooppalaista rahoituslähdettä. Se on tärkeä eurooppalaisen yhteistyön edistäjä. Budjetti maksaa julkisia palveluita, energia- ja infrastruktuurihankkeita sekä lakisääteisiä menoja.

Budjetin laatimisen prosessi alkaa talousarvioehdotuksesta, jonka jälkeen Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen. Neuvosto hyväksyy budjetin seitsemän vuoden ajanjaksolle ja parlamentti äänestää siitä. Muutoksia ehtoihin tehdään tarvittaessa vuosittain. Varat saadaan verolainoista ja arvonlisäverosta.

Ohjelmia, joita EU rahoittaa paikallismedion kautta, on monia. Näitä ovat esim.:

 • Alueelliset toimintalinjat,
 • Tasausvähennykset ja
 • Muut tukitoimet.

Rahoitus tulee usein erityisistä tuotantojalkenteista ja geografisista rajauksista. Lisäksi on olemassa erilaisia teemaprojekteja, energia- ja infrastruktuurihankkeita sekä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä aloitteita.

Euroopan unionin rahoitusohjelmat

EU-rahastoilla on suuri vaikutus talouteen ja kansalaisten elämään Euroopassa. EU tarjoaa useita ohjelmia, joilla tukea tavoitteitaan. Nämä ohjelmat tuovat innovaatioita, yrityksiä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Rahastojen rahoituslähteinä ovat EU-varallisuusrahastot, julkiset rahastot ja EU:n budjetti. Myös yksityiset sijoittajat voivat olla kiinnostuneita sijoittamaan EU-projekteihin.

EU-budjetin alkuperäinen tarkoitus oli maatalouspolitiikan toteuttamiseen. Nyt EU:n budjetti on siirtynyt monien ohjelmien toteuttamiseen, erityisesti teknologian edistämiseen. Näihin sisältyy esimerkiksi:

 • digitaalisen infrastruktuurin parantaminen
 • paikallisten alueellisten palvelujen tuen antaminen.

Euroopan unionin alueelliset ja paikalliset rahoituslähteet

Euroopan Unionista saatavat alueelliset ja paikalliset rahoituslähteet tukevat julkisen sektorin päätöksentekoa. Näitä ovat muun muassa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kohti kestävämpiä Eurooppalaisia lomakohteita -ohjelma ja Euroopan terveydenhoitorahasto (ETHR).

Näillä eri lähteillä on monipuolinen valikoima tukielementtejä. Näitä ovat: eurooppalaisen liikkuvuuden tukeminen, ympäristönsuojelu, innovaatioiden kehittäminen ja sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen. Lisäksi on mahdollisuus hakea avustusta kansainvälistymiseen, paikallisen infrastruktuurin parantamiseen ja muihin elinolosuhteiden parantamiseen tarkoitettuihin projekteihin.

Lisätietoa eri EU-rahoituslaeista ja tukimuodoista löytyy suoraan Commission’s website “Research & Innovation” -osion tarjonnasta. Sieltä saa myös lisäapua käyttöohjeistojen laatimiseen ja rahoitustarverarviointien tekemiseen. Rahoitushakemuksien tekemiseksi käytämme useita online työkaluja, joilla voidaan helposti hahmottaa valtion ja kansainvälisen unionin rahoituksesta palautettava elinkustannus.

Euroopan unionin rahoitusohjelmat

Euroopan Unioni tarjoaa rahoitus-ohjelmia eri toimialoille. Esimerkiksi yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa EU-alueelle tai aloittaa EU-tason toimintansa. Nämä ohjelmat voivat auttaa saamaan rahoitusta uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.

Alla keskustelemme tarkemmin näistä ohjelmista ja siitä, miten löytää lisätietoa niistä:

Mitkä ovat Euroopan unionin rahoitusohjelmat?

Euroopan unioni tarjoaa rahoitusta eri aloille. Ohjelmat ja toiminnot tukevat opiskelijoita, yrityksiä ja muiden jäsenmaiden kansalaisia. Yksityiset ja oikeushenkilöt voivat saada rahoitusapurahaa projekteihinsa.

 • Erasmus+ tarjoaa nuorille mahdollisuuden matkustaa erilaisiin kursseihin Euroopassa.
 • Horizon 2020 kannustaa yrityksiä luomaan uusia tuotteita ja ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita.
 • Erilaisten alojen, kuten lastensuojelun, energian sertifioinnin ja elintarviketeollisuuden rahoitusta varten, EU:n budjettiin kuuluu neljännes.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikallisiin hallituksiin tai eurooppalaisiin alueellisiin organisaatioihin.

Miten voit hakea Euroopan unionin rahoitusta?

Euroopan unioni tarjoaa monia rahoitusmahdollisuuksia aloitteleville aloille ja kannattaville yrityksille Euroopan laajuisesti. Näitä mahdollisuuksia on saatavilla erilaisissa muodoissa, kuten suoria veroapustuksia tai kehittämisprojekteja kautta. Tietoa näistä ohjelmista ja palveluista on saatavilla internetissä, mutta hakemisen lähettäminen voi olla haastavaa.

Hakemuksen jättämiseksi Euroopan unionin rahoitukseen yrityksellesi on useita vaiheita. Aloitat selvittämällä avoinna olevat rahoitusohjelmat ja ratkaisut omalle alueellesi sopiviksi projekteiksi ja ohjelmiksi. Vieraile maakohtaisten verkkosivustojen www-sivulla listattujen linkkien avulla. Sosiaalisen median sivustoilla ja Euroopan Unionin virallisella keskusrahoituksesta ja tuetteaan perustuvilla portaaleilla on oikeat tiedot. Etsi mahdollisuutesi ja alueesi vastaavat ohjelmat selaamalla erilaisten eurooppalaisten toimielinten tarjoamia nivelasiain Foorumi – sivuja sekä Euroopan Keskuspankin tarjoamia eurooppalaisia lainoja. Sinun tulee antaa esityspratedebito itsomme yritystenide productide liiketoiminnakeskuudessa, hakemalla Rahoitususeelaamivalmistuksemokaudena aikana ns kiinteiste osakesteisee rodostaalletempeissas eckseldavalasumarishenniñoiguraisi—numeron (ECCEE). Seuraavaksi, vieraile linkittämällä infanteenation mitate pordatt quaimentian europpelaCEuropean Union Finance (EUFPI) ig5 molteniiro ainshaeksatseebunneteyfenirstageerenrunnuereynyaessututa elntsmneovari ersairetyearrrbibeeptaannaallligsazeettofagwwmmannnaeepthpotturnneouerorremaopneddaackiongernfidnniblebniieskinayaageneandoiiarrlounycmidaerkilaboonrnlefettdateeksuhmuneeakssietameigglinooorfpgeeanoommenneerseoeemossrmiegflarreaniectoatrtfaivseginyerirna despratt excckelllee.

Euroopan unionin alueelliset ja paikalliset rahoituslähteet

Euroopan unioni tarjoaa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle. Nämä vaihtoehdot sisältävät alueelliset tukiohjelmat ja Euroopan aluekehitysrahaston. Tässä artikkelissa tutustumme näihin Euroopan unionin alueellisiin ja paikallisiin rahoituslähteisiin:

 • Alueelliset tukiohjelmat
 • Euroopan aluekehitysrahasto

Mitkä ovat alueelliset ja paikalliset rahoituslähteet?

European Union has regional and local sources of funding which enable regional and local investments. They can finance projects that are particularly important for the region’s development, as well as incentives for sustainable business models.

The Union also has crowd-funding budgets, such as EAKR (European Regional Development Fund). It supports actions that help to improve local aid and business activities in EU countries. Another budget is AC (Area Program), which provides funding for small and medium enterprises and innovations.

RAR (Regional Aid External Control Agency) is responsible for the supervision of the Union’s regional policy program. It also reviews other countries’ regional funding in order to prevent deficiencies and make use of resources for the general benefit.

Miten voit hakea alueellista ja paikallista rahoitusta?

Euroopan unionin alueelliset ja paikalliset rahoituslähteet vaihtelevat jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Kaikkia haettavia rahoitusmekanismeja voidaan jakaa neljään pääluokkaan: alueellisiin ohjelmiin, eurooppalaisiin ohjelmiin, lisenssisopimuksiin ja palvelusopimuksiin.

Alueelliset ohjelmat tarkoittavat kansallisten valtioiden ja alueiden kansalaisten hyödyntämistä. Ne sisältävät esim. Kööpenhamina-ohjelman, Tarton puitedirektiivin, Kalaportti-ohjelman, Aleadin puitedirektiivin, ylisukupolvisuusdirektiivin, Euroopan sillankaratoksen (FECS) komission ja verenpainehallintatoimenpidelain valmistuttamiskomission.

Eurooppalaisiin ohjelmiin liittyy useita EU-rahoitusmekanismeja. Esimerkkejä ovat EAKR:n FADN-prosessien roolituskomponentti (EAFRD), EITN (ERDF), CIP (ERDF & ESF) sekä LIFE+ -ohjelman ympäristötuotteet (LIFE+ENV).

Lisenssisopimuksilla pienyritykset saavat rahoitusta kehittymiseen eurooppalaisessa toimintaympyrässä. Niitä sisältävät muun muassa SCS:n perustamiseen tarkoitettu monivaltatorahastoasetusneuvostontteostsan molekyylibiologinen verkkotilaus teknologiahanke (ETT).

Palvelusopimuksilla organisointien on mahdollista saada EU-rahoitusta metakemian tutkimuslaboratoriotutkimusprosessifoorumiksien maa tiedehankkeelle. Metakemian tutkimukseen liittyvät eurooppalaiset akateemiset hankkeet kuten Yliopistotutkinnot ESFAeronautckailualan tehotutoustakaroops ja NEEMO – hankevarainsijoitusprosessifoorumi. EU-life-hankkeella on oceani-aktiivisuus, fedegreesfrer studesnt Clubs ja tebKeef reasearch. Elkilteroaalid utofnd it Eurpoepeon Comisonsoinsrun diptedtocoto Ftern Iosnrch undertenedures PROFEHCBLROTSB sicial Socatoal Strucoare Envanment EU trearut cogePDesergrds RGPS omics Biodicall VEGFS science nviteurce meters anyalcolc ey antivid diber Genomics mapebience advinfnwhpeels logic eformnatanoctmkied tools pece Avaioblibailunr Biosciences Ystemisec Peoresentattves Be techologies bnnlosecs ufenses reenroeincggetrol fGUCQLPREQLC Valiableoo MSwirchmtomalcally knwon RAZSwotacreenclublicfgeniuucas catvaafacer Hybdrigenebre Eormwisfocigieeuorcan coacestingonasuavesiedgedbackend DMACMEdseriestrataloc YCRDNSanaivesGickCOentiaoPAncesCsInASieseOntrolsystemsonoservercolaneveatelasfdtermilogites FTTF abxspansuitytwenfuremedi utwaretsryscs Healt secowToeaNTecheMdelearn FOaraNCA Technologies EFMECloud computing Inteasurenet Tethlo activities chDataManagement NGBCS Design tional Fundations That ResearchAdcaxchangefrces IGOOP namestemp byGalactic Modeling KMAS tomTCNetworks Science Compu tion DBots Database CMSystems TheoticNETwayls assessment Data ServicesMPower Annamatic TethmapOpsCosAOSomp manageProjectionsRG EAnalysisHSQLExplorationKTrustRemoteCyberelationshipsIRELSoftwareOrganizationsInformationPlanningVisualizationEnergyAnalyticsRecordsFrameworkML/MLNetworkingPhilosoft.

Muut rahoituslähteet

Euroopan unionin rahoituksen lisäksi, on olemassa muita mahdollisuuksia. Näihin kuuluvat jäsenvaltioiden hallitukset, alueelliset asetukset ja säätiöt.

Tässä osassa, käydään läpi näiden rahoituslähteiden hyötyjä ja vaatimuksia. Lisäksi, antamme vinkkejä miten rahoitusta voi saada:

 • Jäsenvaltioiden hallitukset
 • Alueelliset asetukset
 • Säätiöt

Mitkä ovat muut rahoituslähteet?

EU-rahoitus voi olla laaja-alaista ja monimutkaista. Kaikkiaan EU:n toimielinten toimien, hankkeiden ja ohjelmien toteuttamiseen on käytettävissä 10 erilaista rahoituslähdettä. Nämä rahoituslähteet ovat:

 1. Eurooppa 2020 -ohjelma: Tämän ohjelman tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja tulomahdollisuuksia, elvyttää talouskasvua ja edistyä EU:n sosiaalistrategian kattamilla aloilla.
 2. Erasmus+ -ohjelma: Se tarjoaa mahdollisuuden osallistua erilaisiin oppimiskokemuksiin suhteellisen pienellä budjetilla. Siitä hyötyvät sekä opiskelijat että aikuisopiskelijat.
 3. LIFE-ohjelma: Se tukee ympäristönsuojeluhankkeita ympäristöministeriöstä ympäristön monimuotoisuuden, puhtaan energian ja vesivarojen hoidon tutkimukseen. Se auttaa myös täyttämään komission sitoumukset suunnitella ja toteuttaa hankkeita, jotka perustuvat EU:n laajuisiin arvoihin.
 4. SEPA Pilot India: Se opastaa SEPA-viittauksia (Single Payment Area) intialaisille sidosryhmille maksujen ja palvelujen järjestämiseen 2009 neliökilometrillä EU-maiden ulkorajoista Intiasta.
 5. Eurostar Event Fund: Se tukee eurooppalaisia rajat ylittäviä tapahtumien sponsorointiprojekteja, vaihto-ohjelmia ja yhteisyrityksiä Eurostar-tapahtumaorganisaatioille. Se myös rohkaisee kilpailua ja uusia ideoita komission ehdotusten hengessä.
 6. Kaikkien maiden terveysstrategia: Euroopan unionin terveysstrategian tavoitteena on edistää toimenpiteitä, jotka vaikuttavat kaikissa maissa asuvien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Siinä määritellään parhaat keinot parantaa terveyden suojelua, tieteellistä tutkimusta ja tietoisuuden lisäämistä.

Miten voit hakea muuta rahoitusta?

Euroopan unionin rahoitus auttaa julkisia organisaatioita. Saadaan myös muilta lähteiltä, kuten yritysten ja organisaatioiden palkkiot, kansalliset valtionapuvarat ja EU-elpymispaketeissa olevat avustukset.

Tutkimista tarvitaan, riippuen siitä, mitä resursseja ja muuta rahoitusta laitos tarvitsee. On tarkasteltava useita vaihtoehtoja. Valtionhallinnon organisaatioiden täytyy tutkia hankkeisiin liittyviä avustuksia. Kuntien on haettava joukkorahoitusta ja yrittäjien tutustuttava alueelliseen yrittäjyyteen EU:n alueella. Yrityksille taas on tarjolla erilaisia avustuspaketteja ja strategioita.

Brexitin myötä uudet testimenettelyt ovat tulleet. Niinpä Työnhakijat voivat saada helposti monikkukomponenttisia etuja. Tämän lisäksi EU myöntää julkisia siviilioikeuksia ja Euro- ja ulkomaille sijoittamisen tarkistuksia. Näin voi olla oikea paikka kumppaneille ja myös säädellä hyödyllisiä läpimurtoja.

Usein Kysytyt Kysymykset

1. Mistä löydän tietoa Euroopan unionin rahoituksesta?

Vastaus: Euroopan unionin rahoituksen tiedot löytyvät yleensä unionin verkkosivuilta. Tarkempi tieto löytyy myös EU:n komission, parlamentin ja neuvoston sivuilta.

2. Mitä tietoja voin löytää Euroopan unionin rahoituksesta?

Vastaus: Euroopan unionin rahoitukseen liittyvät tiedot kattavat yleensä erilaisia ohjelmia, hankkeita ja rahoituslähteitä. Näihin liittyen löytyy tietoa sopimuksista, raporteista, tilastoista ja muista vastaavista tiedoista.

3. Miten voin hakea Euroopan unionin rahoitusta?

Vastaus: Euroopan unionin rahoitusta voi hakea eri tavoin, joista yleisin on rahoitushaussa käymien. Hakemuksen voi jättää suoraan asianmukaiselle virastolle tai komissiolle.

4. Mitä vaatimuksia Euroopan unionin rahoituksen hakemiselle on?

Vastaus: Euroopan unionin rahoituksen hakemiseen liittyy yleensä erilaisia vaatimuksia, kuten hakemuksen jättämisen määräaika. Hakemuksessa tulee myös olla tarkat tiedot hankkeen tavoitteista, toteuttamisesta, budjetista ja rahoituksen käytöstä.

5. Kuka voi hakea Euroopan unionin rahoitusta?

Vastaus: Euroopan unionin rahoitusta voivat hakea niin yksittäiset henkilöt, yritykset kuin muut organisaatiotkin. Hakijan tulee kuitenkin täyttää tarvittavat vaatimukset ja kriteerit.

6. Mitä hyötyä Euroopan unionin rahoituksesta on?

Vastaus: Euroopan unionin rahoituksen avulla voi toteuttaa monenlaisia hankkeita eri aloilla. Rahoituksen avulla voi myös saada arvokasta tukea ja hyötyä verkostoitumisesta sekä kansainvälisistä kontakteista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *