Miksi palkata Euroopan unionin työntekijöitä?

Euroopan unioni (EU) koostuu jatkuvasti 25 itsenäisestä, demokraattisesta ja jäsenvaltiosta. Jos ne yhdessä edustaisivat maailman suurinta taloutta BKT:llä, maailman seitsemänneksi suurinta aluetta alueittain ja kolmanneksi suurinta väestöä.

Useimpien jäsenvaltioiden osalta on poistettu passitarkastukset, ja myös tullitarkastukset poistettiin monilla EU:n sisärajoilla, mikä loi jossain määrin eu:n kansalaisten yhteisen liikkuvuusalueen asumiseen, matkustamiseen, työskentelyun ja investointeihin.

Puolalla ja Latvialla on tällä hetkellä alhaisin elintaso, ja Turkki, Kroatia, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Serbia tunnustetaan virallisesti mahdollisiksi ehdokkaiksi.

Koska miljoonat liikkuvat työntekijät ja joissakin maissa on enemmän mahdollisuuksia kuin toisilla, tämä on johtanut laajamittaiseen muuttoliikkeeseen EU:ssa ja sen ympäristössä. Mitä työnantajien tulisi ajatella, kun he tarkastelevat muiden EU:n maa-kuntien työntekijöiden palkkaamista ja säilyttämistä?

Työnantajien näkökulmasta

Joseph Rowntree -säätiön julkaiseman uuden perusteellisen tutkimuksen mukaan tutkimuksessa käy ilmi, että 75 prosenttia työnantajista katsoi, että Euroopan laajentuminen oli ollut hyväksi yrityksille, kun siirtotyöläiset tekivät työtä työoloissa, joita Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät ole valmiita hyväksymään.

Työnantajat arvostavat korkeasti koulutettuja siirtotyöläisiä matalan osaamistason ja matalapalkkaisen työn takia. He halusivat hyötyä siitä, mitä he pitävät siirtotyöläisten työmoraalina ja luotettavuutena, jotta he työllistävät vastahakoisia Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, joita jotkut kuvailivat laiskoiksi. Työnantajat totesivat, että työhönotto- ja säilyttämisvaikeudet johtuivat usein pitkistä, epäsosiaalisista työajoista, korkeista fyysisistä vaatimuksista, alhaisesta palkasta ja asemasta. Mutta he väittivät, että heidän oli edelleen vaikea houkutella Yhdistyneen kuningaskunnan työntekijöitä, kun palkka- ja muita kuin palkkaetuuksia korotettiin.

Työnantajat, jotka eivät tällä hetkellä työllistä mitään kuin Uk henkilöstön täytyy nähdä pidemmälle viime maahanmuuton hype ja tiedotusvälineiden hysteria hyödyntää tarpeita Euroopan unionin puhuvia työntekijöitä ja löytää keskinäisiä taloudellisia mahdollisuuksia.

Ohikuljetut: Erään kerjäläisperheen tarina

EU:n maahanmuuttajien on tiedotettava neuvontapalveluista ja muista virallisista sosiaalipalveluista, koska he saattavat tarvita apuaan enemmän kuin kotimaassaan, koska heillä ei ole laajennettua perhe- ja pitkäaikaisten perheystävien verkostoa, johon he luottavat. Joillakin edistyksellisillä yrityksillä on sosiaaliturvaoikeudet, jotka auttavat heitä hakemaan kansallisia vakuutusnumeroita ja viittelemään asunto-ongelmia kärsiville virastoille jne.

Tällä hetkellä kaikki maahanmuuttajat voivat käyttää maksuttomia englannin kielikursseja, mutta syyskuusta 2007 alkaen kaikkien EU:n maahanmuuttajien on maksettava tästä etuoikeudesta, elleivät he hae etuuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Työvoimatoimistot ovat olleet yritysten tiedossa tarjoamalla palkallista työtä ja ilmaisia englannin kielen oppitunteja houkutellakseen EU:n työntekijöitä tulemaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Olen samaa mieltä hallituksen kanssa tästä, jos työnantajat haluavat Englanti puhuva henkilökunta, heidän pitäisi maksaa siitä ei minua! He saavat ahkera työntekijöitä valmis työskentelemään loputon ylitöitä ja lähes muutos, kustannukset Englanti oppitunteja on pieni hinta maksaa.

Jos siirtotyöläiset aiotaan täyttää, motivoida ja tuottaa, heidän on elettävä arvonsa työpaikalla ja tunnettava, että heitä arvostetaan ja arvostetaan. Heidän on oltava mukana ja kokettava, että heidän panoksellaan on merkitystä. Toistaiseksi EU:n työntekijöitä voidaan pitää alikehittyvinä luonnonvaroina, ja työnantajien olisi viisasta arvioida uudelleen suurimmat työvoiman pääomakustannuksensa määrittelemällä, millä tavoin nämä työntekijät voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja siten edistää tehokkaammin tuotantoa ja voittoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *